Λάδια Ζωγραφικής Χειροποίητα Blockx (Cobalt Blue – Cerulean Blue – Lemon Yellow – Turquoise Blue – Turquoise Green – Viridian – Cobalt Violet Deep)

Cerulean Blue Αυτό το Χρώμα χειροποίητου λαδιού περιέχει την ή τις ακόλουθες χρωστικές: PB36—Cobalt Chromite Blue Green Spinel Τύπος Χρωστικής inorganic Χημική Ονομασία

Read more

Λάδια Ζωγραφικής Χειροποίητα Blockx (Pyrrolo Vermilion – Cadmium Green Deep – Cadmium Purple – Cadmium Red Orange)

Pyrrolo Vermilion Αυτό το Χρώμα χειροποίητου λαδιού περιέχει την ή τις ακόλουθες χρωστικές: o             PO73—Transparent Pyrrole Orange   PO73—Transparent Pyrrole

Read more

Λάδια Ζωγραφικής Χειροποίητα Blockx (Blockx Green – Indian Yellow – Manganese Violet – Nickel Yellow – Primary Yellow)

Blockx Green Αυτό το Χρώμα χειροποίητου λαδιού περιέχει την ή τις ακόλουθες χρωστικές: PG7—Phthalo Green Τύπος Χρωστικής organic Χημική Ονομασία polychlorinated copper(II)

Read more

Λάδια Ζωγραφικής Χειροποίητα Blockx (Naples Yellow – Rose Madder Pale – Thaline Blue – Thaline Green)

Naples Yellow Αυτό το Χρώμα χειροποίητου λαδιού περιέχει την ή τις ακόλουθες χρωστικές: o             PW4—Zinc White o             PY35—Cadmium Yellow o            

Read more

Λάδια Ζωγραφικής Χειροποίητα Blockx (Indigo – Titanium White – Zinc White – Magenta)

Indigo Αυτό το Χρώμα χειροποίητου λαδιού περιέχει την ή τις ακόλουθες χρωστικές: o             PB29—Ultramarine [Blue] o             PB15—Phthalo Blue o             PBk9—Ivory

Read more

Λάδια Ζωγραφικής Χειροποίητα Blockx (Mars Brown – Ivory Black – Mars Black – Green Earth – Light Red – Mars Red – Mars Violet)

Mars Brown Αυτό το Χρώμα χειροποίητου λαδιού περιέχει την ή τις ακόλουθες χρωστικές:   o             PR101—Red Iron Oxide o             PY42—Mars

Read more