Τοξικότητα υλικών τέχνης

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Τοξικότητα υλικών τέχνης

Τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται από τον καλλιτέχνη μπορούν να εισέλθουν στο σώμα μέσω της κατάποσης, εισπνοής, και απορρόφησης μέσο του δέρματος.  Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι οξεία και/ή χρόνια στη φύση. Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη, καθώς και άλλες σωματικές βλάβες και ασθένειες ή ακόμη και θάνατο. Στη τέχνη τα κλασικά τοξικά υλικά αναγνωρίζονται ως εκείνα που είναι δυνητικά τοξικά αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια υπό την προϋπόθεση ότι οι κατάλληλες προφυλάξεις ακολουθούνται, και τα πιο επικίνδυνα που πρέπει να αποφεύγονται .
Ένα παράδειγμα της πρώτης κατηγορίας είναι ο λευκός ανθρακικός μόλυβδος (White Flake) ο οποίος τα τελευταία πεντακόσια χρόνια αποτελούσε το μοναδικό αδιαφανές λευκό που ήταν διαθέσιμο για ελαιογραφία.  Ο καλλιτέχνης που θέλει να επωφεληθεί από τις αξεπέραστες ιδιότητες του μπορεί να το χειριστεί με ασφάλεια ακολουθώντας δυο κανόνες:

  • Αγοράστε το χρώμα ήδη αναμειγμένο έτσι ώστε να μην έρχεστε σε επαφή με την ξηρή χρωστική ουσία.
  • Μετά τι χρήση του ανθρακικού μολύβδου πλύνατε τα χέρια καλά πριν αγγίξετε τρόφιμα.

Το αντιμόνιο μολύβδου (Naples Yellow) είναι η μόνη άλλη χρωστική ουσία που περιέχει μόλυβδο και η χρήση του απαιτεί τις ίδιες προφυλάξεις. Τα τοξικά υλικά των οποίων η χρήση είναι επικίνδυνη είναι απαρχαιωμένες χρωστικές όπως ο ακετοαρσενικώδης χαλκός (Emerald Green), και ο βαθμός του μενεξέ κοβαλτίου που περιέχει αρσενικό,  θα πρέπει να αποφεύγονται.
Η τοξικότητα των υλικών μπορεί να προκαλέσει οξείες όσο και χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου από γνωστές ή άγνωστες καρκινογόνες ουσίες, και η χρήση τους θα πρέπει να διέπεται από τις ίδιες λογικές προφυλάξεις όπως στο χειρισμό του ανθρακικού μολύβδου.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Σχολιάστε